Tôi có thể mua vàng crypto ở đâu? PAX Gold

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
90
0
6
PAX Gold (PAXG) là một loại stablecoin được hỗ trợ bởi vàng vật lý, cung cấp một cách để sở hữu vàng một cách dễ dàng và an toàn thông qua công nghệ blockchain. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về PAX Gold:
 1. Loại: Commodity-collateralized stablecoin (stablecoin được bảo chứng bằng hàng hóa)
 2. Tài sản dự trữ: Vàng vật lý. Mỗi token PAXG đại diện cho một ounce vàng London Good Delivery được lưu trữ trong các kho dự trữ an toàn.
 3. Phát hành bởi: Paxos Trust Company, một tổ chức tài chính được quản lý bởi Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS).
 4. Tính năng:
  • Quyền sở hữu vàng: Người sở hữu PAXG thực sự sở hữu vàng vật lý tương ứng. Chủ sở hữu có thể đổi PAXG để lấy vàng vật lý bất cứ lúc nào hoặc giao dịch nó như một loại tài sản kỹ thuật số.
  • Tính minh bạch: Paxos cung cấp các báo cáo kiểm toán định kỳ để chứng minh rằng mỗi token PAXG được hỗ trợ đầy đủ bởi vàng vật lý.
  • Thanh khoản và giao dịch: PAXG có thể được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, cung cấp tính thanh khoản cao và khả năng giao dịch dễ dàng.
 5. Ưu điểm:
  • Dễ dàng giao dịch: Giao dịch vàng vật lý thường phức tạp và tốn kém, nhưng với PAXG, người dùng có thể mua, bán và giao dịch vàng một cách dễ dàng thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
  • Lưu trữ an toàn: Vàng vật lý được lưu trữ trong các kho dự trữ an toàn, giảm thiểu rủi ro mất mát hoặc trộm cắp.
  • Tiết kiệm chi phí: So với việc mua và lưu trữ vàng vật lý, PAXG giảm thiểu chi phí liên quan đến vận chuyển, lưu trữ và bảo hiểm.
PAX Gold cung cấp một cách tiếp cận hiện đại và thuận tiện để đầu tư vào vàng, kết hợp tính ổn định của vàng với tính linh hoạt và khả năng giao dịch của tiền điện tử.

Mua và giao dịch PAX Gold tại:
- Binance
- Bybit
- OKX