Cách nhúng calendar vào laravel

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
87
0
6

Sử dụng: composer.json
"spatie/laravel-google-calendar": "^3.5"

1. Tạo service accoumt google calendar:
Lưu file: storage/app/google-calendar/service-account-credentials.json vào
1659586235223.png
3. Tạo calendar sử dụng service accoumt google:
add calendar 2.png
 

Đính kèm

  • calendarjson.jpg
    calendarjson.jpg
    181.5 KB · Xem: 6
  • 1659586166700.png
    1659586166700.png
    110.6 KB · Xem: 2
Chỉnh sửa lần cuối:

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
87
0
6
Sau một khoảng thời gian không sử dụng lịch (create event calendar), ta cần clear cache để sử dụng lại.
Mã:
php artisan cache:clear
php artisan view:clear
php artisan config:clear
 
Chỉnh sửa lần cuối: