Kiểm tra kích thước div, screen, box

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
63
0
6
Mã:
<div style="width: 50%">
<div id = "heightTablet1">
<p style="font-size: 14px; font-weight: 400;">
Anh là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh
Mưa phùn rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu
Tôi đang ở đây cơn mưa làm rơi ướt vai vì ai, vì sao?
Giờ anh ở đâu?
Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về
Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi
Từ khi nào biết yêu rồi
Từ lâu tôi muốn nói về anh
Anh là ai?
Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ
Anh là ai?
Đã giết chết hết bao hy vọng
Anh là ai?
Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh
Anh là ai?
Khiến phút chốc trái tim rung động
Anh là ai?
Mang yêu thương theo sau dường như
Lang thang trôi đi đâu tìm kiếm
Vì nhớ anh, thương anh, tìm anh nơi nỗi đau
Vì nhớ anh, thương anh, tìm anh trong giấc mơ
Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về
Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi
Từ khi nào biết yêu rồi
Từ lâu tôi muốn nói về anh
Anh là ai?
</p>
</div>
</div>
<div id="data_box"></div>
<div id="width_box"></div>
<div id="demo2"></div>
<script>
let innerBox = document.getElementById("heightTablet1").offsetHeight;
document.getElementById("data_box").innerHTML = "height: " + innerBox; /*document.getElementById("heightTablet1").style.height = innerBox + "px";*/
document.getElementById("width_box").innerHTML = "width: " + document.getElementById("heightTablet1").getBoundingClientRect().width;
</script><script> let text = "Total width/height: " + screen.width + "*" + screen.height + "<br>" +
"Available width/height: " + screen.availWidth + "*" + screen.availHeight + "<br>" +
"Color depth: " + screen.colorDepth + "<br>" +
"Color resolution: " + screen.pixelDepth; document.getElementById("demo2").innerHTML = text;</script>