Cách sử dụng GIT cơ bản đến nâng cao

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
13
0
1
Sau đây cách sử dụng GIT cơ bản đến nâng cao, hay dùng ở mọi công ty.
- Tải git: https://git-scm.com/downloads

Sử dụng gitlab: click chuột phải chọn “Git base here” tại thư mục dự án.
Để tải dùng câu lệnh: git clone link file


LỆNH CƠ BẢN VỚI GIT
QueryStatusExample
I. Lệnh truy xuất
Git initTạo kho dữ liệu để lưu code trong folder .gitGit init
Git pullĐồng bộ từ mạng về máyGit pull
git cloneLấy file về$ git clone https://gitlab.com/
II. Lệnh thay đổi
git statusKiểm tra sự thay đổi ở localGit status
git addAdd file from LocalhostGit add test1.txt (git add . :all)
git commit –m “message”Check changed and comment (add/delete) fileGit commit –m “add new file test1.txt”
git commit --amendSửa tên commit, sửa tên xong nhấn thoát để lưu và chạy tiếpgit commit --amend
Git pushConfirm add file to GitlabGit push
III. Lệnh kiểm tra
Git logCheck history logGit log (nhấn “q” để dừng)

LỆNH NÂNG CAO VỚI GIT (Branch)
QueryStatusExample
I. Lệnh truy xuất
Git branchTạo 1 branch xử lý riêngGit branch add-link-test
Git branch –aXem tất cả các kenhGit branch –a . Nhấn q để thoát xem
Git branch –d tenkenhXóa kênhGit branch –d tenkenh
$ git push origin --delete tenkenhXóa kênh origin$ git push origin --delete bug/999
Git checkoutQua kênh branch xử lý riêngGit checkout add-link-test, Git checkout master(ve kenh goc)
Git checkout -bQua kênh mới từ kênh developGit checkout -b bug/#9999
Git mergeChuyển dữ liệu từ branch1 vào masterGit merge branch1
Git revert SHA-1Undo lại dữ liệu trước, SHA-1 mã file trong gitlabGit revert SHA-1
Git reset --soft SHA-1Reset lại dữ liệu trước trong commit (nên sử dụng). Sau đó push -fGit reset --soft SHA-1
Git push -fĐưa dữ liệu cũ ->HEAD lên đầu để push, xóa các commit trướcGit push -f
Git rebase
Git cherry-pick
 
Chỉnh sửa lần cuối: